Πολιτική Απορρήτου

 • Πολιτική Απορρήτου

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι όροι και οι προϋποθέσεις του εγγράφου ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που διατίθενται με οποιοδήποτε τρόπο μέσω του παρόντος ιστοχώρου, www.pintolife.gr, εφ’ εξής καλουμένου «το blog μου». Με την πρόσβαση, την πλοήγηση και τη χρήση του blog μου, ο χρήστης δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα και βεβαιώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και ότι συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω (συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων), είναι ενήλικος και έχει ικανότητα δικαίου.

Το περιεχόμενο του blog μου λειτουργεί και προσφέρεται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται παρακάτω. Γι αυτό το λόγο, ουδείς έχει το δικαίωμα μεταπώλησης, χρήσης, αντιγραφής, παρακολούθησης, παρουσίασης, λήψης (download) ή αναπαραγωγής οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται στον ιστοχώρο για οποιαδήποτε εμπορική ή ανταγωνιστική δραστηριότητα ή σκοπό.

2. Αποδοχή των Γενικών όρων Χρήσης

Η χρήση και οι προσφερόμενες υπηρεσίες της ιστοσελίδας διέπονται από τους παρακάτω Γενικούς όρους χρήσης (εφ’ εξής «Οι Όροι»).
Με την είσοδο στην ιστοσελίδα www.pintolife.gr τεκμαίρεται αμάχητα ότι ο χρήστης έχει λάβει πλήρη γνώση, έχει κατανοήσει πλήρως και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους Όρους.

3. Παροχές – Πεδίο εφαρμογής των όρων

Το blog μου, είναι ένας ταξιδιωτικός ιστοχώρος, όπου παρουσιάζονται μεταξύ άλλων προσωπικά κείμενα, εικόνες και πολυμέσα από ταξίδια σε διάφορα μέρη του κόσμου, με συμβουλές και προτάσεις για τη διανυκτέρευση, τα φαγητά, τους επισκέψιμους χώρους καθώς επίσης και πληροφορίες για τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα κάθε τόπου.

Παρέχει επίσης στους επισκέπτες υπηρεσίες διαφήμισης με κάθε μέσο, όπως banners, social media promotion και press trips, σε κάθε είδους δραστηριότητα σχετική με τα ταξίδια, όπως διαφήμιση ξενοδοχείων ή εστιατορίων.

4. Όροι χρήσης της ιστοσελίδας από το χρήστη

Για τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας ο χρήστης αφ’ενός αποδέχεται όλες τις παρεχόμενες σε αυτήν την ιστοσελίδα πληροφορίες ως πραγματικές, αληθείς και ολοκληρωμένες και αφ’ ετέρου δεν είναι ανήλικος. Το blog μου δε συναλλάσσεται με ανηλίκους.
Το blog μου διατηρεί το διατηρεί δικαίωμα αποκλειστικής εξαίρεσης και άρνησης της πρόσβασης σε οποιονδήποτε για τις υπηρεσίες που προσφέρει, οποιαδήποτε στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, πέρα από τις παρακάτω προϋποθέσεις.

 

4.1 Αποκλειστικά δικαιώματα

(α) Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα (μηνύματα, πληροφορίες, κείμενα, μουσική, ήχοι, φωτογραφίες, γραφικά, πολυμέσα, χάρτες, εικονίδια, λογισμικό, κωδικοί και οποιοδήποτε άλλο ψηφιακό ή μη υλικό), όπως επίσης και η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για να παρέχεται αυτό το περιεχόμενο και οι πληροφορίες ανήκουν αποκλειστικά στο blog μου. Ο χρήστης υποχρεούται να μην τροποποιεί, αντιγράφει, διανέμει, εκπέμπει, παραθέτει, εκτελεί, αναπαράγει, δημοσιεύει ή προωθεί (λανσάρει) το υλικό που παρέχεται στο blog μου, ούτε να μεταφέρει ή να μεταπωλεί οποιαδήποτε πληροφορία, λογισμικό, προϊόν ή υπηρεσία που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του blog μου.

4.2 Κριτικές, σχόλια και χρήση λοιπών στοιχείων της ιστοσελίδας

(α) Ο χρήστης με την καταχώρηση της κριτικής ή της άποψης ή των σχολίων του δίνει ανέκκλητη άδεια στο blog μου να την χρησιμοποιήσει, αναπαράγει, τροποποιήσει, υιοθετήσει, μεταφράσει, διανείμει, δημοσιεύσει καθώς και να χρησιμοποιήσει (για οποιοδήποτε λόγο και αιτία) το περιεχόμενο και το όνομα που χρησιμοποιήθηκε κατά τη σύνταξη της κριτικής αυτής. Το blog μου θα δύναται κατά ίδια κρίση να διαγράφει οποιοδήποτε μήνυμα, δεδομένο, πληροφορία, κείμενο, μουσική, ήχο, φωτογραφίες, γραφικά, κωδικούς ή οποιοδήποτε άλλο υλικό (εφ’εξής καλούμενο το “Περιεχόμενο”) είναι αντίθετο με τους νόμους της Ελλάδος ή οποιασδήποτε άλλης χώρας ή διεθνούς οργανισμού ή περιέχει πορνογραφικό, άσεμνο, προκλητικό, παρενοχλητικό, απειλητικό, ρατσιστικό περιεχόμενο ενάντια στους κανόνες δημοσίας αιδούς ή παραβιάζει προσωπικά δεδομένα ή πνευματικά δικαιώματα.

(β) Εάν οι επισκέπτες της ιστοσελίδας χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες επικοινωνίας που τους παρέχει ο διαδικτυακός αυτός τόπος για να παράσχουν άλλες πληροφορίες πλην προσωπικών δεδομένων, όπως για παράδειγμα προτάσεις σχετικά με το δικτυακό τόπο ή ιδέες για διαφημίσεις και προϊόντα καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία, οι πληροφορίες, οι προτάσεις και ιδέες αυτές περιέρχονται αυτομάτως στην κατοχή του blog μου (χωρίς συναίνεση του επισκέπτη) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν/αξιοποιηθούν από αυτό με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. αναπαραγωγή, τροποποίηση, κοινοποίηση σε τρίτους κλπ) για εμπορικούς ή μη σκοπούς. Ο δε επισκέπτης που παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες, προτάσεις και ιδέες παραιτείται από οποιοδήποτε δικαίωμα στις εν λόγω πληροφορίες, προτάσεις και ιδέες που παρείχε οικειοθελώς, καθώς επίσης παραιτείται από οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης για τη χρήση του ως άνω υλικού από το blog μου.

(γ) Απαγορεύεται η δημοσίευση κριτικών των οποίων το περιεχόμενο δύναται να παραβιάσει οποιαδήποτε πατέντα, σήμα κατατεθέν, πνευματικό δικαίωμα ή άλλη πνευματική ιδιοκτησία, προσποιείται οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα ή τη σχέση με άλλο πρόσωπο ή οντότητα, συμπεριλαμβανομένου του blog μου και είναι αντίθετο προς την εθνική, κοινοτική ή άλλη νομοθεσία.

Το blog μου δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των κριτικών, αποθηκευμένων ή αναρτημένων στην ιστοσελίδα από τον χρήστη ή οποιονδήποτε άλλο, ούτε ευθύνεται (από απλή αμέλεια ή και από δόλο) για οποιαδήποτε λάθος, δυσφήμιση, παραλείψεις ή υπερβολές που περιλαμβάνεται στις κριτικές.

Το blog μου έχει το δικαίωμα να διαγράψει ή να τροποποιήσει χωρίς ειδοποίηση οποιοδήποτε περιεχόμενο έχει αναρτηθεί ή αποθηκευτεί στο χώρο αυτό οποιαδήποτε στιγμή για οποιοδήποτε λόγο, και ο χρήστης είναι μόνος υπεύθυνος για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και αντικατάσταση οποιοδήποτε περιεχομένου που αναρτάται ή αποθηκεύεται στην ιστοσελίδα.

(δ) Η συμπληρωμένη φόρμα με τα σχόλια Χρηστών μπορεί:

(i) να ανεβεί στο τέλος κάθε σελίδας, σε συνέχεια του αναρτημένου θέματος στον ιστοχώρο, αποκλειστικά για την ενημέρωση Χρηστών σχετικά με τη γνώμη τους, η οποία είναι αποκλειστικά δική τους και την οποία σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται το blog μου,
(ii) να χρησιμοποιηθεί και να τοποθετηθεί (πλήρως ή εν μέρει) από το blog μου και κατά την απόλυτη ευχέρειά της (π.χ. για μάρκετινγκ, προώθηση ή βελτίωση των υπηρεσιών που η ίδια προσφέρει) στον ιστοχώρο της ή σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, newsletter, ειδικές προωθητικές ενέργειες, εφαρμογές ή άλλα δίκτυα που ανήκουν, φιλοξενούνται, χρησιμοποιούνται, ελέγχονται ή σχετίζονται καθ’οιονδήποτε τρόπο από το blog μου.

Το blog μου διατηρεί πάντα το δικαίωμα να προσαρμόσει, να αρνηθεί ή να διαγράψει σχόλια, κατά την απόλυτη ευχέρειά του. Η φόρμα σχολίων πελατών θα πρέπει να θεωρείται έρευνα και δεν περιλαμβάνει προσφορές, προσκλήσεις, κίνητρα αγοράς ή επίσκεψης κλπ.

5. Δεοντολογία και ευθύνη Χρηστών/μελών-Βλάβη/Αποζημίωση

5.1 Ο Χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση αυτού και υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού.

5.2 Ο Χρήστης απαγορεύεται να αποστέλλει ή να εκπέμπει μέσω της ιστοσελίδας παράνομο υλικό. Ως τέτοιο θεωρείται το υλικό εκείνο που παραβιάζει δικαιώματα τρίτων (ενδεικτικά αναφέρονται δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και δικαιώματα απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων) ή/και είναι ψευδές, ανακριβές, απειλητικό, υβριστικό, προσβλητικό, χυδαίο, βίαιο, δυσφημιστικό ή προτρέπει σε ποινικά κολάσιμες πράξεις. Απαγορεύεται επίσης στους επισκέπτες/χρήστες η με οποιοδήποτε τρόπο πρόκληση βλάβης σε ανήλικα άτομα, η παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών που έχει ως σκοπό την παραπλάνηση σχετικά με την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω της ιστοσελίδας, η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή ή χρήση οποιουδήποτε άλλου μέσου για την εγκατάσταση οποιασδήποτε αυτόκλητης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου σχετικού με την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών ή τρίτων δικτυακών τόπων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλουμένων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη προώθηση περιεχομένου μη επιθυμητή. Απαγορεύεται η παρενόχληση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο. Οι επισκέπτες/χρήστες συμφωνούν ότι δεν θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του παρόντος δικτυακού τόπου και δεν θα εμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου για παράνομους σκοπούς συνεπάγεται αστικές και ποινικές κυρώσεις. Ο Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι το blog μου ουδεμία ευθύνη φέρει για υλικό με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, το οποίο προέρχεται από τρίτους και φιλοξενείται στο διαδικτυακό τόπο, ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η Εταιρία ενστερνίζεται ή αποδέχεται τέτοιου είδους περιεχόμενο.

Το blog μου δεν ελέγχει και δεν προβαίνει σε κανένα προληπτικό έλεγχο του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη και δε φέρει ουδεμία ευθύνη γι αυτά.

5.3 Ο Xρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρία μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο.
Σε περίπτωση που το blog μου ειδοποιηθεί ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο, δεν υποχρεούται αλλά εν πάση περιπτώσει διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα στη διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του Χρήστη, ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος. Το blog μου δηλώνει ότι θα συνεργαστεί με κάθε αστυνομική, δικαστική ή άλλη δημόσια Αρχή, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η ταυτότητα οποιουδήποτε χρήστη δημοσιεύει ή μεταδίδει παρόμοιο υλικό ή πληροφορίες.

5.4 Οι επισκέπτες/χρήστες δεσμεύονται ότι τα στοιχεία που υποβάλλουν στην ιστοσελίδα είναι πλήρη, ορθά και ακριβή, ότι συμμορφώνονται με τους κανόνες του Ελληνικού Δικαίου και ειδικά με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας, ότι απέχουν από κάθε παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη χρήση του blog μου και ότι δεν παραβιάζουν οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματα τρίτων και, ιδιαίτερα, το προσωπικό απόρρητο.

5.5 Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης/χρήστης προκαλέσει τεχνική βλάβη στο δικτυακό τόπο ή τα συστήματα που μεταδίδουν το δικτυακό τόπο στους επισκέπτες/χρήστες, ευθύνεται για κάθε ζημία που προκύπτει από την εν λόγω ζημία και αναλαμβάνει οποιαδήποτε δαπάνη για την αποκατάσταση της βλάβης.

5.6 Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το blog μου και τους συνεργάτες του ή τους προβαλλομένους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων ιδιωτικών ή δημόσιων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέτει για ανάρτηση, δημοσίευση ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών της ιστοσελίδας καθώς και σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης στοιχείων κατά την εγγραφή του ή την ενημέρωση των στοιχείων του και γενικότερα σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης.

6. Διάρκεια

Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το blog μου διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του ιστοτόπου του στους επισκέπτες/χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης. Το blog μου ουδεμία υποχρέωση φέρει απέναντι στον επισκέπτη/χρήστη για την ως άνω διακοπή ή για κάθε περίπτωση απαίτησης ή ζημίας (θετικής ή αποθετικής, διαφυγόντων κερδών, ηθικής βλάβης κλπ) που σχετίζεται με την ως άνω διακοπή.

7. Διαφήμιση

Η Εταιρία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζουν ή διαφημίζονται στην ιστοσελίδα της και για την οποιανδήποτε τυχόν εμπορική ή ιδιωτική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

8. Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

8.1 Κάθε είδους προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται στο σύστημα του ιστοχώρου προκειμένου να παραχωρηθεί πρόσβαση στους χρήστες και να προβληθούν οι πάροχοι προστατεύονται απόλυτα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Υποβάλλοντας ο χρήστης τα στοιχεία του στην ειδική φόρμα του ιστοχώρου τεκμαίρεται αμάχητα ότι παρέχει ανεπιφύλακτα στο blog μου τη συγκατάθεση του προκειμένου να προβεί στη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών του δεδομένων και ότι τα δεδομένα αυτά είναι ακριβή και αληθή. Επιπλέον, ο υποβάλλων τα προσωπικά του δεδομένα σε επεξεργασία από τον ιστοχώρο αποδέχεται την προώθηση τους σε άλλους χρήστες, παρόχους ή τρίτους. Επιπλέον, ο χρήστης ή ο πάροχος παρέχει δωρεάν τη μη αποκλειστική, μεταβιβάσιμη και με δυνατότητα εκχώρησης άδεια χρήσης οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών δεδομένων, το οποίο δημοσιεύει στον ιστοχώρο ή σε σχέση με αυτό. Η συγκεκριμένη Άδεια Χρήσης παύει να ισχύει σε περίπτωση που ο χρήστης ή ο πάροχος διαγράψει το περιεχόμενο των προσωπικών δεδομένων του που δημοσιοποιεί στον ιστότοπο ή το λογαριασμό (έχοντας ενημερώσει ρητώς το blog μου), εκτός εάν το εν λόγω περιεχόμενο έχει κοινοποιηθεί σε τρίτους, οι οποίοι δεν το έχουν διαγράψει. Όταν επιλέγεται η διαγραφή προσωπικών δεδομένων, το περιεχόμενο διαγράφεται από τον ιστοχώρο. Ωστόσο, το διαγεγραμμένο περιεχόμενο ενδέχεται να παραμείνει αποθηκευμένο σε αντίγραφα ασφαλείας για εύλογο χρονικό διάστημα (χωρίς όμως να είναι διαθέσιμο σε τρίτους).

8.2 Οι χρήστες οφείλουν να μην δημοσιεύουν προσωπικά δεδομένα τρίτων χρηστών χωρίς τη συγκατάθεση τους. Το blog μου δεν φέρει καμία ευθύνη για προσωπικά δεδομένα τρίτων που δημοσιοποιούνται χωρίς τη συγκατάθεση τους στον ιστοχώρο της και διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει δεδομένα που παραβιάζουν την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Παρά ταύτα, για τα τυχόν προσωπικά δεδομένα, τα οποία δεν απαιτούνται για την εγγραφή στο σύστημα του ιστοχώρου των χρηστών και παρόχων αλλά προβάλλονται στο blog μου είτε εκουσίως από τον ίδιο το χρήστη ή πάροχο είτε ακουσίως από τρίτον, δεν φέρει καμία ευθύνη το blog μου. Ο δε χρήστης ή πάροχος οφείλει να ενημερώσει απευθείας την ιστοσελίδα με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο προκειμένου να διαγραφούν από τον ιστοχώρο της.

8.3 Ο χρήστης ή ο πάροχος των οποίων τα προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας από το blog μου παραιτείται των δικαιωμάτων του να προβάλλει αντιρρήσεις για την επεξεργασία αυτή. Η Εταιρία δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλει ο χρήστης ή ο πάροχος στην ιστοσελίδα προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για πληροφοριακές ή προωθητικές ενέργειες. Σε περίπτωση που ο πάροχος ή ο χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει αντίστοιχα μηνύματα από το blog μου οφείλει να υποβάλει σχετικό αίτημα στην ιστοσελίδα.

 

Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει αυτός ο ιστότοπος και γιατί τις συλλέγουμε

Αυτός ο ιστότοπος συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους λόγους:

Παρακολούθηση επισκεψιμότητας ιστότοπων

Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και αυτός, χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για να παρακολουθεί την δραστηριότητα των χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στον ιστότοπο. Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς. Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση σας, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων ο οποίος είναι συμβατός με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Φόρμες επικοινωνίας και σύνδεσμοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας φόρμα επικοινωνίας ή κάποιο σύνδεσμο του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων, όπως ορίζονται παρακάτω στην ενότητα «Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας». Αντίθετα, τα δεδομένα αυτά θα μας σταλούν με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι SMTP διακομιστές μας, προστατεύονται από πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (μερικές φορές γνωστό και ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές.

Ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο

Εάν επιλέξετε να συμμετέχετε στο ενημερωτικό δελτίο της ηλεκτρονικής μας αλληλογραφίας, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας υποβάλλετε, θα προωθηθεί στην Mailchimp που μας παρέχει υπηρεσίες marketing για το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Η Mailchimp είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων (δείτε παρακάτω την ενότητα «Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας»). Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποβάλλετε δεν θα αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων εντός του ιστότοπου ή σε κανένα από τα εσωτερικά συστήματα πληροφορικής της εταιρείας μας. Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου θα παραμείνει στη βάση δεδομένων της Mailchimp για όσο συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της για το marketing του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου ή μέχρι να ζητήσετε ρητά την κατάργηση του από τη λίστα. Μπορείτε να το κάνετε αυτό χρησιμοποιώντας τον συνδέσμο διαγραφής που περιέχεται σε όλα τα ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στέλνουμε. Όσο η διεύθυνσή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας παραμένει στη βάση δεδομένων της Mailchimp, θα λαμβάνετε περιοδικά (περίπου μία φορά το μήνα) ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς.

Σχετικά με τα cookies

Τί είναι το cookie;

Ο όρος «cookie» αναφέρεται σε ένα μικρό αρχείο δεδομένων που αποτελείται αποκλειστικά από μια σειρά πληροφοριών σε μορφή κειμένου, το οποίο ο ιστότοπος μεταφέρει στο πρόγραμμα πλοήγησης ιστού που βρίσκεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, είτε προσωρινά καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής σας, είτε μερικές φορές για μεγαλύτερες περιόδους, ανάλογα με τον τύπο του cookie. Τα cookies εκτελούν διάφορες λειτουργίες (για παράδειγμα, σας ξεχωρίζουν από τους άλλους επισκέπτες του ίδιου ιστοτόπου ή θυμούνται ορισμένα πράγματα για εσάς, όπως τις προτιμήσεις σας) και χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους ιστότοπους για να βελτιώσουν την εμπειρία σας ως χρήστη τους.
Κάθε cookie είναι μοναδικό για το πρόγραμμα πλοήγησής σας και περιέχει ορισμένες ανώνυμες πληροφορίες. Ένα cookie συνήθως περιέχει το όνομα του πεδίου από όπου προήλθε το cookie, τη «διάρκεια ζωής» του cookie καθώς και μία τιμή (συνήθως με τη μορφή ενός τυχαίως παραχθέντα μοναδικού αριθμού).

Τύποι cookies

Οι βασικοί τύποι των cookies που ενδεχομένως να χρησιμοποιούν οι ιστότοποι περιγράφονται παρακάτω

  • Cookies επίσκεψης (session cookies)

Πρόκειται για προσωρινά cookies που παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας και διαγράφονται όταν κλείσετε το πρόγραμμα πλοήγησης.

  • Μόνιμα cookies (persistent cookies)

Αυτά παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας ακόμα και αφότου κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης, μερικές φορές για ένα έτος ή και παραπάνω (η ακριβής διάρκεια παραμονής εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής κάθε cookie). Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται όταν ο διαχειριστής του ιστοτόπου ενδεχομένως χρειάζεται να γνωρίζει ποιος είστε για παραπάνω από μία επισκέψεις (π.χ. για να θυμάται το όνομα χρήστη σας ή τις προτιμήσεις σας ως προς την παραμετροποίηση του ιστοτόπου).

  • Cookies πρώτου μέρους (First-party cookies)

Πρόκειται για cookies που εγκαθίστανται στο πρόγραμμα πλοήγησης και/ή στο σκληρό δίσκο της συσκευής σας από τον ιστότοπο τον οποίον επισκέπτεστε. Αυτό περιλαμβάνει την ανάθεση ενός μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού σε εσάς με σκοπό την παρακολούθηση της πλοήγησής σας στον ιστότοπο. Οι διαχειριστές ιστοτόπων συχνά χρησιμοποιούν cookies πρώτου μέρους για τη διαχείριση των επισκέψεων και για σκοπούς αναγνώρισης.

  • Cookies τρίτων μερών (Third-party cookies)

Πρόκειται για cookies που χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη, όπως π.χ. κοινωνικά δίκτυα, για να παρακολουθούν τις επισκέψεις σας στους διάφορους ιστότοπους στους οποίους διαφημίζονται. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου δεν έχει έλεγχο σε αυτά τα cookies τρίτων μερών.

Τα cookies σε αυτό τον ιστότοπο και πώς να τα διαχειριστείτε

Σε αυτόν τον ιστότοπο, χρησιμοποιούμε τα cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία της χρήσης του ιστοτόπου από τους επισκέπτες του. Η λειτουργία του ιστοτόπου θα επηρεαστεί σημαντικά αν απενεργοποιήσετε ή αν δεν αποδεχθείτε την χρήση των cookies.
Ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με τα cookies τρίτων μερών που χρησιμοποιούμε σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου απενεργοποίησής τους και της επίδρασης της απενεργοποίησης στη λειτουργία του ιστοτόπου. Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων τύπων cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ελέγχου ή διαγραφής τους, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.aboutcookies.org .

Cookies της Google Analytics

Τα cookies της υπηρεσίας Google Analytics είναι cookies ανάλυσης/καταγραφής απόδοσης που μας επιτρέπουν να συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες για το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Αυτά τα cookies μπορούν να μας ενημερώνουν σχετικά με το πόσοι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, την ώρα και τη διάρκεια της πρόσβασης, ενώ επίσης παρέχουν πληροφορίες για τον τρόπο πλοήγησης των επισκεπτών στα διάφορα σημεία του ιστοτόπου. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ιστότοπός μας. Είναι ανώνυμες πληροφορίες και δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα.
Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies της Google Analytics σχετικά με τον ιστοτόπό μας μεταφέρονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Google.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υπηρεσία Google Analytics, παρακαλούμε κάντε κλικ στο https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση από την υπηρεσία Google Analytics κάνοντας κλικ στο https://tools.go ogle.com/dlpa ge/gaoptout?hl =en=GB
Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies η χρήση του ιστοτόπου από εσάς δεν θα καταμετρείται, ούτε θα χρησιμοποιείται στα στατιστικά στοιχεία που συλλέγουμε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω του ιστοτόπου. Η λειτουργία του ιστοτόπου δεν θα επηρεαστεί.

Cookies από παρόχους υπηρεσίας βίντεο (Google, Vimeo, DailyMotion κλπ)

Οι πάροχοι αυτοί μπορεί να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας, αν παρακολουθείτε στον ιστότοπό μας βίντεο τα οποία μας παρέχουν ως εξωτερική υπηρεσία.
Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, ενδεχομένως να μην μπορείτε να δείτε τα ενσωματωμένα βίντεο από τον ιστότοπό μας.

Cookies από κοινωνικά δίκτυα

Τα κοινωνικά δίκτυα τρίτων μερών μπορούν να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας αν επιλέξετε να μοιραστείτε υλικό από τον ιστότοπό μας με αυτά, κάνοντας κλικ σε ένα από τα ενσωματωμένα πλήκτρα με τίτλο «Κοινή χρήση» (share).
Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, η λειτουργία «Κοινή χρήση» (share) δεν θα είναι διαθέσιμη.

Σχετικά με τον διακομιστή αυτού του ιστοτόπου

Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησής σας, είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS κάνοντας χρήση του SSL (Secure Sockets Layer).

Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας

Χρησιμοποιούμε έναν αριθμό τρίτων φορέων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για εμάς. Αυτοί οι φορείς έχουν επιλεγεί προσεκτικά ώστε να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που αναφέρθηκε στο παρόν κείμενο.

Παραβιάσεις δεδομένων

Για όσες προσωπικές σας πληροφορίες αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλισή τους.
Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτού του ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων σε οποιονδήποτε και σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους όπως και στις και αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.

Ελεγκτής δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας αυτού του ιστότοπου είναι: «ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ»

9. Αποκλεισμός ευθύνης

9.1 Το blog μου δεν δύναται να εγγυηθεί την ακρίβεια, την αξιοπιστία και την σαφήνεια των όρων και των πληροφοριών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τους παρόχους που δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα. Έλεγχος την ορθότητας και την ακρίβειας των πληροφοριών αυτών και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν είναι εφικτός από το blog μου. Κατά αυτό τον τρόπο για κάθε ανακρίβεια, νομικό ή πραγματικό ελάττωμα, ζημία ή μεταβολή των όρων παροχής υπηρεσιών σε καμία περίπτωση ο ζημωθείς δεν δύναται να ζητήσει από τo blog μου αποζημίωση.

9.2 Οι πληροφορίες και τα στοιχεία σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τα προϊόντα παρέχονται από τον εκάστοτε πάροχο. Το blog μου καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ελέγξει τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του για τυχόν λάθη και ανακρίβειες. Το blog μου δεν εγγυάται την καταλληλότητα, την ορθότητα, την πληρότητα και την επικαιροποίηση αυτών των πληροφοριών.

9.3 Το blog μου καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτυακού τόπου χωρίς να εγγυάται όμως για τη σωστή λειτουργία και την καταλληλότητα όσον αφορά στα προγράμματα (software), τα προϊόντα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες καθώς και για το ότι οι λειτουργίες του θα είναι αδιάκοπες ή απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν την ιστοσελίδα και παρέχονται από τρίτα πρόσωπα.

9.4 Οι εντός του παρόντος κειμένου παρεχόμενες πληροφορίες υπόκεινται σε συνεχείς αλλαγές. Το blog μου έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει τροποποιήσεις στο δικτυακό τόπο οποιαδήποτε στιγμή.

 

10 Ευθύνη του χρήστη

10.1 Η χρήση του δικτυακού τόπου πρέπει να έχει αποκλειστικά νόμιμους σκοπούς και να γίνεται με νόμιμους τρόπους έτσι ώστε να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

10.2 Χρησιμοποιώντας αυτό το δικτυακό τόπο ο χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικος και τηρεί τις νομικές προϋποθέσεις χρήσης αυτού του δικτυακού τόπου. Ο χρήστης υποχρεούται να εποπτεύει και να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας από ανήλικους στο όνομα ή για λογαριασμό αυτού (του χρήστη). Επίσης, εγγυάται για την ορθότητα και την πληρότητα όλων των πληροφοριών και των στοιχείων, τα οποία αφορούν στο πρόσωπο του χρήστη ή μέλη της οικογένειάς του, τα οποία διαβιβάζονται στο πλαίσιο χρήσης αυτής της ιστοσελίδας.

11. Πνευματική ιδιοκτησία

11.1 Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το λογισμικό που απαιτείται για τις υπηρεσίες του blog μου ή που διατίθεται ή χρησιμοποιείται από τον ιστοχώρο και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αναπαραγωγής) που αφορούν το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που αποτελούν το υλικό του ανήκουν στο blog μου. Κάθε πνευματικό δικαίωμα που προκύπτει από περιεχόμενο οποιασδήποτε μορφής που παρέχεται προς δημοσίευση μέσω του ιστοχώρου με τη συναίνεση του παρόχου ή του χρήστη μεταβιβάζεται στο blog μου, το οποίο δύναται να χρησιμοποιήσει το εν λόγω περιεχόμενο κατ’ ιδία βούληση, ακόμα και για εμπορική χρήση.

11.2 Το blog μου διατηρεί αποκλειστικά την ιδιοκτησία όλων των δικαιωμάτων, τίτλων και συμφερόντων (όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας) (την μορφή και αίσθηση (συμπεριλαμβανομένης της υποδομής) του ιστοχώρου μέσω του οποίου διατίθεται η υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένων των σχολίων πελατών και του μεταφρασμένου περιεχομένου) και ουδείς δικαιούται να αντιγράψει, εξάγει, δημιουργήσει συνδέσμους προς παρόχους, δημοσιεύσει, προωθήσει, διαφημίσει, εντάξει, εκμεταλλευτεί, συνδυάσει ή χρησιμοποιήσει με άλλο τρόπο το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων των μεταφράσεών του και των σχολίων πελατών). Οποιαδήποτε παράνομη χρήση ή οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες ή συμπεριφορές θα αποτελούν κατάχρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η πνευματική ιδιοκτησία και όλα τα υπόλοιπα προστατευόμενα δικαιώματα που αφορούν στον δικτυακό τόπο ανήκουν στο blog μου. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας ανήκουν αποκλειστικά στο blog μου εκτός εάν αναφέρεται ρητά η ιδιοκτησία τρίτου.

11.3 Το λογισμικό (software) που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του ιστοτόπου του ανήκει κατ’ αποκλειστικότητα και θεωρείται έργο της ιστοσελίδας. Το blog μου κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα επ’ αυτού και κατ’ αυτό τον τρόπο απαγορεύεται ρητά η χρήση ή διανομή του λογισμικού αυτού καθ’ οποιοδήποτε τρόπο χωρίς τη προηγούμενη έγγραφη άδειά του. Κάθε παραβάτης θα διώκεται ποινικά.

11.4 Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του δικτυακού αυτού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας του blog μου.

12. Λοιποί όροι και προϋποθέσεις

Στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις και η παροχή των υπηρεσιών υπόκεινται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις και σε σχέση με τις υπηρεσίες μας θα υποβάλλεται αποκλειστικά στα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

Το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων μπορεί μεταφραστεί και σε άλλες γλώσσες. Η μετάφραση αποτελεί διευκόλυνση και μετάφραση για εσωτερική χρήση μόνο και δεν απορρέουν δικαιώματα από το κείμενο της μετάφρασης. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με το περιεχόμενο ή την ερμηνεία αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή αναντιστοιχίας ή διαφοράς μεταξύ της αγγλικής εκδοχής και οποιασδήποτε άλλης μεταφρασμένης εκδοχής των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, η ελληνική εκδοχή του κειμένου, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, υπερισχύει και είναι οριστική. Η αγγλική εκδοχή διατίθεται στην ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων και προϋποθέσεων είναι ή καθίσταται άκυρη, μη εφαρμοστέα ή μη δεσμευτική, ο χρήστης και ο πάροχος εξακολουθεί να δεσμεύεται από όλους τους υπόλοιπους όρους του παρόντος.

13. Τροποποίηση των Γενικών Όρων Χρήσης

Το blog μου έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή και να ανανεώσει τους παραπάνω Όρους Χρήσης σχετικά με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή με ισχύ για το μέλλον χωρίς να δημιουργείται υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης του χρήστη. Στην ιστοσελίδα θα εμφανίζονται οι Γενικοί Όροι Χρήσης όπως ισχύουν τη συγκεκριμένη στιγμή. Με την περαιτέρω χρήση της ιστοσελίδας μετά την τροποποίηση των Όρων, ο χρήστης αποδέχεται και τη σχετική τροποποίηση.

Η εγκυρότητα των παραπάνω όρων δε μπορεί να περιοριστεί με τυχόν αντίθετους Όρους του χρήστη. Τροποποιήσεις και προσθήκες των όρων αυτών είναι έγκυρες μόνο στην περίπτωση που συμφωνούνται από την Εταιρία. Τροποποιήσεις και προσθήκες των όρων αυτών όπως και πρόσθετες συμφωνίες θα πρέπει να γίνονται εγγράφως. Η αποστολή μέσω φαξ και e-mail ισοδυναμεί στις σχέσεις μεταξύ των μερών με έγγραφο.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status